Förnyat intresse för elbilar

De senaste åren har intresset för elbilar ökat betydligt. Detta har med flera saker att göra. Det handlar delvis om att elbilar är bättre för miljön, men bilarna har även andra fördelar över bensindrivna bilar.

Allt fler vill göra en insats för klimatet, och många oroar sig också för att vi står inför en ny oljekris. Enligt andra står vi inför något ännu värre, ett läge där det blir så pass dyrt att pumpa upp den olja som finns kvar i berggrunden att produktionen kommer att minska drastiskt. Denna teori är känd som peak oil.

De nyss nämnda är två skäl till att intresset för elbilar har ökat kraftigt de senaste åren. Men det finns naturligtvis andra skäl också. Elbilar är fortfarande dyrare än bensindrivna bilar i inköp, men i många länder finns det någon form av subventioner till den som köper en mer miljövänlig bil. Dessa subventioner täcker inte hela mellanskillnaden i pris, men gör ändå att elbilarna blir mer överkomliga. Det kan även finnas andra förmåner för den som kör en elbil. I vissa länder får elbilar använda kollektivtrafikens körfält. Så är det exempelvis i Norge, där elbilarna har blivit så många att de nu hotar att korka igen bussarnas körfält.

En comeback för elbilen?

En gång i tiden dominerade faktiskt elbilarna. Det var vid 1900-talets början. Men i och med att Henry Ford lanserade T-forden, vägnätet byggdes ut och förbättrades i många länder, och stora oljefyndigheter upptäcktes, tog de bensindrivna bilarna över. Mer om detta finns att läsa under ”Elbilshistoria”. Men nu kanske elbilen står inför sitt verkliga genombrott. Det beror dels på ökad miljömedvetenhet, men också på att vi nu är på väg mot elbilar som kan konkurrera med de bensindrivna på allvar.

Slutligen ska man komma ihåg att en eldriven bil, precis som alla andra eldrivna fordon, aldrig blir mer miljövänlig än den el som används för att driva den. Den som verkligen vill ta ansvar för miljön bör också se över sitt elavtal.