Elsparkcyklar har blivit ett både omtyckt och hatat inslag i många stadsbilder. Mot bakgrund av hur många som finns i vissa städer har det dessutom uppstått en debatt kring hur miljövänliga de är. Slutsatsen? Att du gör både miljön, och din privatekonomi, en tjänst genom att köpa en egen elsparkcykel.

Att köra elsparkcykel är ett roligt, smidigt och framför allt miljövänligt sätt att ta sig fram i tätt trafikerade urbana miljöer. Det bekräftas inte minst av det dryga dussintal operatörer som hyr ut elsparkcyklar i några av Sveriges största städer. Många har till exempel upptäckt hur mycket lättare det är att ta elsparkcykel på sträckor där de annars kanske skulle tagit en taxi. Men hur är det med miljöfaktorn egentligen? Eltra är en svensk tillverkare av elsparkcyklar som tagit fasta på den nya trenden, samtidigt som de ser att intresset bland konsumenter för att äga sin egen elsparkcykel ökat – inte minst på grund av att det är bättre för miljön om fler äger sitt eget exemplar.

Att hyra elsparkcykel är inte särskilt miljövänligt idag

Först grunderna. En elsparkcykel är ett litet enkelt fordon som drivs på el och som får ha en maxhastighet på 20 km/h. I teknisk mening klassas de av Transportstyrelsen som en eldriven cykel, vilket också betyder att den som kör på en elsparkcykel ska följa samma trafikregler som en cyklist. Sedan elsparkcyklarna blivit synliga inslag i många stadsbors vardag har det diskuterats flitigt om de verkligen är så miljövänliga som det påstås. Bland skälen som anförts till att de inte lever upp till miljökraven finns bland annat de att företagen som hyr ut elsparkscootrar samlar upp dem för service med bilar som drivs av fossila bränslen. En annan faktor som uppmärksammats är det faktum att elsparkscootrarna som hyrs ut inte håller särskilt länge. För uthyrningsföretagen håller ett exemplar sällan längre än ett halvår.

Köp en egen elsparkcykel

Att köpa en egen elscooter blir visserligen dyrare på kort sikt, men om du använder den flitigt – och det lär du göra – tjänar du in det snabbt. Även om du hyr elsparkscooter från den billigaste aktören kostar det strax över 50-lappen att åka i ca. 30 minuter. Om det till exempel tar dig 30 minuter att åka till jobbet blir det en dryg hundralapp tur och retur. Det blir mer än 2000:- på en månad. Så tillbaka till miljöaspekten. Om du köper en egen elsparkcykel, exempelvis från Eltra, innebär det att du får ett högkvalitativt litet fordon av högre kvalitet än de som går att hyra på gatorna. Ett av de stora skälen till att elsparkcyklarna som hyrs ut inte håller är ju just att människor inte behandlar dem som de skulle behandla någonting de själva äger. En annan aspekt är bekvämligheten. Om du lever och arbetar i en storstad behöver du visserligen sällan vandra särskilt långt för att hitta en elsparkcykel att hyra – men det händer. Med din egen elsparkcykel har du den alltid tillgänglig. Sätt den på laddning när du kommer till jobbet så står den redo när arbetsdagen är över.