Många vägarbetare känner oro över bristande säkerhet på arbetet. Politiska initiativ har nu tagits för att öka säkerheten, men det finns också mycket du som vägarbetare kan göra för att höja din säkerhet. Att använda rätt varselkläder, buffertar och skyddsfordon förbättrar din trygghet på arbetet.

När du arbetar som vägarbetare eller på andra sätt jobbar ute i trafiken, till exempel som bilbärgare, kan du behöva ha bra varselkläder på dig så att du syns. Hos BrandNewProfile kan du beställa reflexvästar med tryck i många olika modeller och färger. Du har stor valfrihet vad gäller tryck, färg och storlek vilket gör att du kan hitta en reflexväst som passar bra och håller dig trygg när du åker ut i trafiken för att bärga bilar som krockat eller när du utför annat arbete.

Politiska initiativ

Det har börjat ske fler incidenter under vägarbeten skriver Sydsvenskan. Infrastrukturminister Tomas Eneroth vill därför se nya förslag för att höja säkerheten. Regeringen har därför gett Transportstyrelsen uppdraget att via en utredning hitta åtgärder som ger vägpersonalen en bättre säkerhet på jobbet. Som en del i detta kan Eneroth tänka sig hastighetsbegränsningar, skyddsbilar och högre böter. Idag känner 91 % av medlemmarna i fackförbundet Seko oro för att gå till sitt vägarbete. Thomas Eneroth menar att vägarbetare som själva gör ett jobb för att höja trafikanternas säkerhet inte ska behöva riskera sina liv. Att det kommit rapporter om ökad osäkerhet är inte acceptabelt säger infrastrukturministern som nu vill se en förbättring.

Förbättra din säkerhet

vägarbeteTrafikverket beskriver hur en vägarbetare kan skydda sig på arbetsplatsen. Alla bör använda varselkläder som reflexvästar för att synas väl. Vid mörker, dimma och dis bör också varselbyxa användas. Olika skydd bör sättas upp för att hindra de fordon som passerar från att gå in på arbetsplatsen. Detta ska förhindra allvarliga personskador hos både vägarbetare och trafikanter. Bland skydden finns exempelvis skyddsfordon som har TMA, räcken, buffertar och barriärer. TMA är en förkortning som står för “tvärgående energiupptagande skydd” och kan monteras på fordon eller dras bakom fordonet. Trafikverket kan också ge tillstånd till att använda nya skyddsanordningar på vägarbetsplatser.