Dagens värld är i princip helt beroende av fossila bränslen för att fungera. Det är fortfarande de som ser till att transporter fungerar, att hus värms upp och att du har mat på bordet. Ett lovande miljövänligt alternativ till att ersätta fossila bränslen i bred skala är etanol.

I frågan om fossila bränslen är forskningsvärlden helt överens: samhället måste minska sitt beroende av fossil energi. Det är en enorm utmaning. Det fossila beroendet kan minska till exempel genom att använda etanol till biodrivmedel och kemikalier snarare än kemikalier och olja. Sekab är ett svenskt företag som arbetar med att utveckla drivmedel som minskar människans beroende av fossila bränslen. Det gör de bland annat genom att förädla etanol ur ekologiskt hållbara råvaror.

Fossila bränslen dominerar fortfarande

Boven i dramat är koldioxiden som bildas vid förbränning av fossila bränslen. Koldioxiden som släpps ut i atmosfären bidrar till att kapsla in värme runt jorden, vilket i sin tur leder till att de globala temperaturerna stiger. Risken är nu överhängande att planeten står inför klimatförändringar som i värsta fall kan få katastrofala konsekvenser. Om detta är vetenskapsvärlden överens. Den är också överens om att omställningen till drivmedel som är bättre för klimatet ska gå så snabbt som möjligt. Trots det subventioneras fossila bränslen fortfarande i långt högre utsträckning än förnybar energi. Forskning.se rapporterar att industrier och producenter inom den fossila branschen globalt subventioneras med så mycket som mellan 3 000-6 000 miljarder årligen. Detta trots att mycket av medierapporteringen kretsar kring lyckade exempel på hur förnyelsebar energi används.

Fler gasbilar men lika hög bensinkonsumtion?

På senare år har det skett en positiv utveckling i det att det säljs allt fler gasbilar. Tyvärr verkar det som att också den utvecklingen i någon mån skymmer vissa obekväma faktum. Malmö stad har på senare år investerat stora summor pengar i att ersätta det kommunala fordonsbeståndet med gasbilar. Trots det ser det inte ut som att bensinkonsumtionen gått ner, den har legat på konstanta nivåer de senaste åren. Det rapporteras av Aftonbladet.

Klimatproblemen dominerar medierapporteringen

Även om nog många upplever sig vara trötta på rapporteringen kring klimatproblemen så verkar det som att myndigheter och medier behöver trycka ännu hårdare på situationens allvar. En del när förhoppningen om att innovativa företag, som tidigare nämnda Sekab som jobbar med att utveckla nya biobränslen, ska driva på utvecklingen så att den går snabbare. Från politiskt håll finns det dock de som menar att det måste till politiska beslut för att användandet av fossila bränslen ska minska i den takt som krävs. Bland åtgärder som ibland diskuteras finns till exempel högre bränsleskatter. Miljöpartiet är ett exempel på en politisk aktör som länge drivit frågan om att införa väldigt höga bränsleskatter, framför allt på flygbränsle.

Oavsett om politiska åtgärder tas till eller inte, så är etanol redan nu ett bra alternativ till bensin. Inte minst utifrån perspektivet att det är billigare, men framför allt för att det är bättre för just miljön. Samtidigt sker en kontinuerlig utveckling som gör att etanol och fordon som drivs av det blir effektivare.