Det går långsamt framåt för elbilarna på marknaden idag. Det beror på flera saker. Elbilar har nämligen flera fördelar framför bensindrivna, inte bara när det kommer till miljöpåverkan.

En elbil är betydligt dyrare i inköp än en bensindriven bil. Men inköpskostnaden är inte den enda kostnaden för en bil. Andra kostnader är drivmedel, service och reservdelar. Med stigande drivmedelskostnader är det inte säkert att den bensindrivna bilen är billigare i längden. Det beror dock på flera saker, bl.a. hur långa sträckor man vanligtvis åker.

Elbilar håller längre

En bensindriven bil innehåller många slitdelar, som måste bytas regelbundet. Dit hör tändstift, kamrem och många andra delar. En eldriven bil har också delar som måste bytas, med dessa är betydligt färre till antalet. Den del som måste bytas är framför allt batterietrna, och det kan vara en stor kostnad. Men batterierna behöver inte bytas ofta. Dagens litiumbaserade batterier kan enligt vissa beräkningar hålla i upp till 20 år, under goda förutsättningar. Vad är då goda förutsättningar, i detta sammanhang? Det handlar om klimatet. Ju varmare klimat, desto kortare livstid för batterierna. Med andra ord finns det goda förutsättningar svenska elbilsägare att använda samma batterier under lång tid.

I kombination med det faktum att bensinpriserna ökar hela tiden, medan el är relativt billigt, så blir en elbil på sikt billigare än en bensindriven bil i många fall, åtminstone om man håller sig till kortare resor, som ju utgör majoriteten av alla bilresor.

Elbilar är mer energieffektiva

I en förbränningsmotor omvandlas en stor del av den lagrade energin till värme, som går till spillo. I en bensindriven motor omvandlas 15 % av bränslets energiinnehåll till energi som kan användas till att driva fordonet. En dieseldriven motor är något mer effektiv: där kan 20 % av energin användas. Men båda dessa typer av motorer står sig slätt mot en eldriven motor. I en sådan kan 80 % av energin användas.