Det råder stor brist i landet på utbildade bilmekaniker och branschen fullkomligt skriker efter folk – något som både gör jobbchanserna goda och chanserna att komma in på utbildningarna höga.

Att det råder brist på bilmekaniker i landet låter kanske inte som något positivt, men vänder man på det hela kan man faktiskt även säga att det finns gott om jobb inom branschen och även goda chanser att komma in på fordonsprogrammen för den som är bilintresserad. Visserligen ställs det lite högre krav på bilmekanikerna idag och utbildningarna tar längre tid än vad det gjorde förr när det var rent och skärt mekande det handlade om. Idag är biltekniken mer utvecklad vilket ställer högre krav på kompetens speciellt när det ska mekas med elbilar som är uppbyggda på ett helt annat sätt än bensindrivna fordon. En kompetent bilmek sökes helt enkelt för att få jobbet fixat. Dock ändrar detta inte faktum: vi behöver fler som arbetar inom denna yrkesgrupp.

Akut brist enligt Sveriges Fordonsverkstäders Förening

I ett öppet brev så skriver Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF om hur bristen på utbildade inom branschen är akut både när det kommer till fordonstekniker och mekaniker, vilket bland annat Vi Bilägare skriver om. Vad som framkommer ur brevet är bland annat att SFVF:s VD, Bo Ericsson, anser att den nyutbildade personerna från den ordinarie gymnasieutbildningen på Fordons- och transportprogrammet inte täcker upp behovet tillräckligt trots att denna genererar runt 1 600 nya bilmekaniker om året. Det är beroende på den snabba tekniska utbildningen menar han. Denna utveckling gör att fordonsprogrammen helt enkelt inte hinner med att lära ut allt som mekanikerna måste känna till, och när de väl är examinerade är kunskapen de erhållit rent utsagt gårdagens nyheter och passé i princip. Så vad är då lösningen? Bo Ericsson och SFVF tror att regeringens beslut om att testa på så kallade branschskolor kan vara lösningen. Tanken med dessa är att elever ska få komplettera sin utbildning genom åka iväg och läsa vissa yrkeskurser på en branschskola om deras skola skulle sakna kompetenserna för att själva kunna erbjuda detta. Beslutet ska gälla redan nu från och inledas höstterminen 2018 som försöksverksamhet. SFVF föreslår även att man ska utvidga detta initiativ till att ge bidrag till fordonsskolor så att de på regelbunden basis ska kunna ta in folka från bilverkstäder för att ge föreläsningar och på så vis också kompetensutveckla utbildningen på skolorna. Likaså föreslår man att göra körkortsutbildning till en del av skolornas utbildning som en del i att göra utbildningarna mer attraktiva för elever att söka hit. Om dessa åtgärder vidtas hoppas man att vi på sikt kommer att sluta ha en brist på kompetenta bilmekaniker.