Att ha garage ger dig många förmåner som att ge skydd åt bilen och ha någonstans att förvara dina verktyg. Det gäller dock att garagebygget görs på rätt sätt, som att marken har rätt lutning och att ventilationen är god.

Om du ännu inte har ett garage men ska bygga ett så är marken det första du ska tänka på. Lutningen bör nämligen luta en aning så att garaget inte tar skada av vatten när det regnar eller snöar. Det är en tumregel att det ska luta åtminstone 1:20 inom ett avstånd på 3 meter. För att anlägga marken korrekt runt eller vid garaget bör du använda en minigrävare för att gräva upp jorden och lägga grunden. Även grunden är extremt viktig oavsett om du bygger garaget med lösvirke eller köper färdiga delar.

Garagets storlek – få tillräckligt med plats

Ska du bygga ett dubbelgarage för flera bilar eller ett vanligt garage? Oavsett vad så är det viktigt att ha marginal så att du får ordentligt med plats för att öppna bildörrar och även förvara andra saker. Garaget blir ofta ett slags förvaringsrum eller kanske till och med en plats där du kan ha dina hobbyprylar. Ju mer du ska ha i garaget desto mer måste du tänka på storleken.

Det ska också nämnas att du måste ansöka om bygglov när du bygger ett garage såtillvida att garaget överstiger 25 kvadratmeter. Det krävs även ett godkännande av kommunen om du ska ha ett avlopp i ditt garage.

Ventilation och avloppsbrunn

Om du ska vistas en del i garaget bör du ha bra ventilation och rejäl isolering. Uppvärmning av garage blir dock dyrare. Om garaget ska värmas upp blir det lätt kondens som kan sätta sig i väggarna och ge fuktskador om inte ventilationen är anpassad.

När det gäller avloppsbrunnen så är det som sagt viktigt att kommunen säger ja. Detta eftersom oljor från bilen ofta rinner ner med avloppsvattnet och kan förorena marken. Kolla med just din kommun vad som gäller och vilket avlopp du kan installera.

Det är bra att planera garagebygget noggrant och se även till att garaget går i samma stil som övriga huset, då blir även helhetsintrycket bättre.